OŠ Sveti Sava Batočina

Archive for the ‘7. i 8. razred-stariji’ Category

8.разред Брзан-радионица _ “Ја за десет година”

 

Професионална оријентација у одељењу 8. разреда у Брзану

(школска 2013/2014. година – I полугодиште)

У одељењу 8. разреда у Брзану реализовано је десет радионица.

Реализовање Професионалне оријентацијеу одељењу 8. разреда у Брзану спроведено је веома успешно у првом и другом квалификационом периоду школске 2013/2014. године.

Ученици имају веома позитиван приступ оваквом начину саветовања и помоћи у избору будуће школе и будућег занимања. Нарочито интересантна и занимљива ученицима била је радионица Самоспознаја – то сам ја, поготово сам приступ радоници, односно суштинска вредност одржавања ове радионице кроз коју су ученици могли и успели боље да упознају себе.

Радионице у оквиру Професионалне оријентације одржане су, претежно, на часовима одељенског старешине, али неке од поменутих радионица биле су реализоване и на осталим часовима, попут: Верске наставе, Грађанког васпитања, Биологије, на основу претходно сачињеног плана и програма пре реализовања радионица.

Коментари ученика су позитивни и сматрају да ће им радионице бити смернице у доношењу одлука у избору школе, али и у избору професије којом ће се бавити.

Радоница Ја за десет година урађена је као заједничка радионица ученика седмог и осмог разреда у Брзану уз присуство разредних старешина Снежане Стаменковић и Марије Милојевић. Ученици су били изузетно расположени  и отворени за сарадњу. Наиме, ученици су имали задатак да нацртају на папиру или колаж-папиру симбол свог будућег занимања и тако прикажу своју жељу односно, визију своје будућности у наредном периоду, за десет година. Унапред је ученицима поменуто да обрате пажњу на своје могућности и способности и да наспрам њих нацртају симбол приказан кроз алат који ће користити, машину, место рада, униформу и слично. Било је креативних решења и маштовитих ученика који су врло успешно приближили своје потенцијално занимање. Сви радови су залепљени на табли и хамер-папиру и сви присутни ученици имали су задатак да препознају ученика чије се будуће занимање крије иза датог симбола. Активност ученика била је примећена, а ученици су додатно показали кроз ову радионицу и колико добро познају своје другаре. О свему овоме говоре и фотографије које су дате као прилог.

Трудићемо се да  и у наредним квалификационим периодима реализујемо радионице на време и успешно као и до сада, можа и интензивније јер се ближи и крај основношколског образовања за ђаке 8. разреда, те ће им утолико рдионице више и значити.

brzan brzan brzan3 brzan4 brzan6

(ученици 8. разреда из Брзана и)

одељенски старешина

Марија Милојевић

Advertisements

Aktivnosti u matičnoj školi

Projekat profesionalne orjentacije se uspešno sprovodi i u matičnoj školi.

7. razred – 15. radionica

15. radionicu održao je nastavnik Stanoje Stojanović.

7. razred – 14. radionica

Zadatak današnje radionice bio je upoznavanje sa informacionim ponudama u odnosu na svet rada i puteve karijere, uvodjenje u korišćenje resursa informacija i načinima obrade informacija, a sve u cilju podsticanja potencijala učenika za korišćenje resursa sredine u informisanju.

Nastavnica biologije je naglasila važnost samostalnog prikupljanja informacija i njihove obrade.

7. razred – 13. radionica

Slika savremenog sveta rada

Nakon uspešno sprovedene faze koja nosi naziv Samospoznaja, usledila je druga faza Informacije i istraživanje. Prva radionica nosi naziv Slika savremenog sveta rada i ima za cilj upravo upoznavanje učenika sa savremenim svetom rada. Putem Power Point prezentacije, ali i kroz uvodnu igricu Ime i zanimanje i izradu postera, učenici su opisivali koja znanja i veštine svako od njih treba da poseduje da bi odgovorio zahtevima savremenog sveta rada.

Danas se svet rada puno promenio u odnosu na prošlost, a te promene se I dalje dešavaju I to često. Danas postoji mogućnost rada od kuće, skraćenog radnog vremena, vidovi zapošljavanja su fleksibilnij, a zanimanja sve inovativnija.

U tako dinamičnom okruženju jako je bitno osposobiti učenike da samostalno dolaze do informacija o zanimanjima, o mogućnostima školovanja za odredjena zanimanja i za povezivanje zanimanja sa sopstvenim sposobnostima

Predavač: Marija Jović

Koristan link: http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

7. razred -12. radionica

Za roditelje / staratelje i decu: Moja očekivanja

U ovoj radionici su aktivno učešće uzei I roditelji. Cilj radionice je bio osvešćivanje detetovih osobina I kapaciteta I podsticanje I usmeravanje njihovog razvoja. Roditelji su imali zadatak da nabroje osobine svog deteta. Na taj način su jačali vezu sa svojom decu, isticali njihove pozitivne osobine I ohrabrivali ih jačajući im samo pouzdanje.

U drugom delu radionice roditelji su imali zadatak da prepoznaju nepotpisani autoportret svog deteta, a zatim da u paru sa svojim detetom prodiskutuju o autoportretu.

Predavač:  Marija Jović

7. razred – 11. radionica

Ja za deset godina

Metod: Učenici su kroz crteže i prezentacije uradili ovu radionicu.

Vreme: 45 minuta.  Forma: Rad u paru

Radni materijal: bojice, blok..

Radionica je radjena na času fizike. Učenici su uz pomoć crteža uglavnom predstavljali kako vide sebe za deset godina.

Nakon toga smo komentarisali crteže i diskutovali na temu radionice.

Predavač: Marina Kovanović

Tag Cloud