OŠ Sveti Sava Batočina

Archive for January, 2012

7. razred -12. radionica

Za roditelje / staratelje i decu: Moja očekivanja

U ovoj radionici su aktivno učešće uzei I roditelji. Cilj radionice je bio osvešćivanje detetovih osobina I kapaciteta I podsticanje I usmeravanje njihovog razvoja. Roditelji su imali zadatak da nabroje osobine svog deteta. Na taj način su jačali vezu sa svojom decu, isticali njihove pozitivne osobine I ohrabrivali ih jačajući im samo pouzdanje.

U drugom delu radionice roditelji su imali zadatak da prepoznaju nepotpisani autoportret svog deteta, a zatim da u paru sa svojim detetom prodiskutuju o autoportretu.

Predavač:  Marija Jović

Advertisements

7. razred – 11. radionica

Ja za deset godina

Metod: Učenici su kroz crteže i prezentacije uradili ovu radionicu.

Vreme: 45 minuta.  Forma: Rad u paru

Radni materijal: bojice, blok..

Radionica je radjena na času fizike. Učenici su uz pomoć crteža uglavnom predstavljali kako vide sebe za deset godina.

Nakon toga smo komentarisali crteže i diskutovali na temu radionice.

Predavač: Marina Kovanović

Tag Cloud