OŠ Sveti Sava Batočina

Archive for November, 2011

7 razred – 2. radionica

Druga radionica pod nazivom: Profesionalna orijentacija i dogovor o načinu rada, održana je danas 29.11.2011. tokom časa likovne kulture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavač: Nikola Grković

Advertisements

8. razred – Radionica 1

U OČIMA DRUGIH

HARMONIKA. Učenici/učenice  sede u krugu, dobijaju list A4 formata I zadatak:

Na vrhu stranice ispišite svoje ime, presavijte list zamišljajući da ce se do kraja kruga taj list pretvoriti u “HARMONIKU” . Neka svako pošalje svoj list na desnu stranu , a na list koji je primio sa leve strane – neka upiše neku osobinu, za koju misli da je “ovaj gore potpisani” poseduje. Potom neka presavije list i doda ga onom desnom od sebe i tako redom , dok mu se ne vrati list sa sopstvenim imenom.

Predavač:
Ivan Ivetić, razredni starešina

Šta je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija je postupak pomoću kojeg se pojedinci usmeravaju u ona područja rada koja najbolje odgovaraju njihovim intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesima.

Glavni cilj profesionalne orijentacije je pomoći pojedincu u odabiru odgovarajućeg zanimanja.

Zašto je korisna profesionalna orijentacija?

Mudra izreka kaže: Kada se zaljubiš – srećan si 1 dan; kada se venčaš – srećan si 1 godinu; kada radiš posao koji voliš – srećan si ceo život!


7. razred – Radionica 1

Radionica 1 – Održana za vreme ČOS-a.

UVODNA RADIONICA

Tokom prve radionice učenici su detaljnije upoznati sa projektom profesionalne orjentacije, sa njegovim ciljevima i fazama.

Objašnjen im je pojam profesionalne orjentacije i okvirni plan rada vezan za projekat u toku školske godine. Učenici su dobili svoje portfolije, upoznati su sa njihovim sadržajem i zamoljeni da ih brižljivo čuvaju.

Sa učenicima se diskutovalo o značaju ovakvog projekta i njihove reakcije su bile pozitivne, a zatim im je pročitan uvodni deo teksta iz portfolija nakon čega se dodatno diskutovalo i u toku diskusije je odgovarano na pitanja u vezi sa pet osnovnih faza  i terminima koji ih označavaju.

Učenici su popunili listić sa svojim podacima i imali priliku da pogledaju dobijeni materijal.

Prva radionica je vezana za fazu samospoznaje te su učenici na kreativan način predstavili sebe kao osobu i svoje razloge zašto su na radionicama.

Nakon toga smo izradjivali bedževe i svi su predstavili zanimanje kojim bi želeli da se bave.

Na kraju časa, učenici su obavešteni o sledećem terminu održavanja radionice profesionalne orjentacije.

Predavač: Marija Jović

O projektu profesionalne orijentacije

Postoje razni pristupi profesionalnoj orijentaciji učenika, ali do sada nije dovoljno radjeno na njihovoj sistematizaciji. Ovaj projekat ima za cilj bolje informisanje učenika i otklanjanje mogućnosti pogrešnog izbora zanimanja. Odluka o izboru zanimanja je svakako na učenicima, ali će tu odluku, nadamo se, lakše doneti nakon otkrivanja svojih sposobnosti i interesovanja, razgovora, radionica, susreta sa ljudima različitih zanimanja.

Projekat realizuju Ministarstvo prosvete i nauke u saradnji sa nemačkim udruženjem za medjunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ BOSS, a u našoj školi ga sprovode tim za profesionalnu orjentaciju, odeljenske starešine sedmog i osmog razreda i predmetni nastavnici koji predaju učenicima ovog uzrasta u saradnji sa roditeljima. Projekat se sprovodi u nekoliko gradova u Srbiji.

Više o samom projektu pročitajte ovde.

Dobrodošli!

Dobrodošli na naš blog. Ovaj blog je posvećen projektu profesionalne orijentacije učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole Sveti Sava u Batočini, izdvojenog odeljenja u Badnjevcu.

Blog je namenjen učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim zainteresovanim za profesionalnu orijentaciju učenika osnovnih škola.

Nadamo se da ćete naći puno korisnih informacija i da će vam se dopasti izveštaji sa naših radionica.

Tag Cloud