OŠ Sveti Sava Batočina

 

Професионална оријентација у одељењу 8. разреда у Брзану

(школска 2013/2014. година – I полугодиште)

У одељењу 8. разреда у Брзану реализовано је десет радионица.

Реализовање Професионалне оријентацијеу одељењу 8. разреда у Брзану спроведено је веома успешно у првом и другом квалификационом периоду школске 2013/2014. године.

Ученици имају веома позитиван приступ оваквом начину саветовања и помоћи у избору будуће школе и будућег занимања. Нарочито интересантна и занимљива ученицима била је радионица Самоспознаја – то сам ја, поготово сам приступ радоници, односно суштинска вредност одржавања ове радионице кроз коју су ученици могли и успели боље да упознају себе.

Радионице у оквиру Професионалне оријентације одржане су, претежно, на часовима одељенског старешине, али неке од поменутих радионица биле су реализоване и на осталим часовима, попут: Верске наставе, Грађанког васпитања, Биологије, на основу претходно сачињеног плана и програма пре реализовања радионица.

Коментари ученика су позитивни и сматрају да ће им радионице бити смернице у доношењу одлука у избору школе, али и у избору професије којом ће се бавити.

Радоница Ја за десет година урађена је као заједничка радионица ученика седмог и осмог разреда у Брзану уз присуство разредних старешина Снежане Стаменковић и Марије Милојевић. Ученици су били изузетно расположени  и отворени за сарадњу. Наиме, ученици су имали задатак да нацртају на папиру или колаж-папиру симбол свог будућег занимања и тако прикажу своју жељу односно, визију своје будућности у наредном периоду, за десет година. Унапред је ученицима поменуто да обрате пажњу на своје могућности и способности и да наспрам њих нацртају симбол приказан кроз алат који ће користити, машину, место рада, униформу и слично. Било је креативних решења и маштовитих ученика који су врло успешно приближили своје потенцијално занимање. Сви радови су залепљени на табли и хамер-папиру и сви присутни ученици имали су задатак да препознају ученика чије се будуће занимање крије иза датог симбола. Активност ученика била је примећена, а ученици су додатно показали кроз ову радионицу и колико добро познају своје другаре. О свему овоме говоре и фотографије које су дате као прилог.

Трудићемо се да  и у наредним квалификационим периодима реализујемо радионице на време и успешно као и до сада, можа и интензивније јер се ближи и крај основношколског образовања за ђаке 8. разреда, те ће им утолико рдионице више и значити.

brzan brzan brzan3 brzan4 brzan6

(ученици 8. разреда из Брзана и)

одељенски старешина

Марија Милојевић

Advertisements

Izveštaj

Profesionalna orijentacija odeljenje 7/1

Časovi profesionalne orijentacije u prvom polugodištu realizovani su prema planu rada,održavani su na časovima odeljenskog starešine od strane istog.

Održano je jedanaest radionica,učenici su rado uzimali učešće te smatram da smo u potpunosti ostvarili plan za ovo polugodište.

Pomoć smo imali od strane koordinatora Snežane Golubović koja je održala jednu radionicu.

Čas je održan  5.12.2013. godine na temu „Kakav/kakva sam u timu“ u prisustvu direktorke Snežane Đorđević i razrednog starešine Nenada Mrkalja.

Učenici su podeljeni u timove,pravili su „kućice“ od smokija pri čemu se naročito vodilo računa na timski rad. Zatim su učenici prezentovali svoje radove i analizirali svoj rad u timu.

Razredni starešina:   Nenad Mrkalj

Fotografija0015
Fotografija0007
Fotografija0005

У одељењу 8/1 програм професионалне оријентације се ове школске године реализује веома успешно. У складу са планом реализовања радионица сачињеном на почетку школске године до сада (до средине месеца децембра) реализовано је 10 радионица, како је и било планирано. До сада су ученицима најинтересантније биле радионице у којима се од њих очекивало да на креативан начин искажу нешто више о себи, као што су: Самоспознаја – то сам ја и Моја очекивања (о реализовању радионице Моја очекивања уследиће датељан извештај са фотографијама које илуструју начин на који су ученици одговорили на захтеве у радионици).

Оно што је најважније јесте да су ученици у великој мери препознали значај професионалне оријентације, што се може закључити на основу анализе кратког анкетирања спроведеног међу ученицима 8/1.

Том приликом једна од ученица тог одељења Аница Симић рекла је: Професионална оријентација нам помаже у бољем избору занимања.

Ивана Вукосављевић је изјавила: Мислим да је професионална оријентација корисна за нашу будућност.

Два ученика, Жарко Стефаноновић и Јована Кукаљ, сложили су се у томе да су радионице веома интересанте и корисне.

Како је већ речено, ученицима је најинтересантнија била радионица под називом Моја очекивања, што је ученица одељења 8/1 Марта Милошевић потврдила изјавом: Највише ми се сводела радионица у којој смо правили колаж о нашем будућем занимању.

Због свега овога многи ученици су већ изабрали занимање којим ће се бавити у бидућности, али и поред тога, заједно са својим другарима који су још увек неодлучни приликом избора занимања одговорно и заинтересовано учествују у свим активностима предвиђеним програмом професионалне оријентације.

Одељенски старешина одељења 8/1 – Марија Михајловић

 

Eksperti u našoj školi

Današnja radionica je, po rečima učenika, bila jedna od najinteresantnijih i najkorisnijih. Učenici su imali priliku da intervjuišu eksperta u svom zanimanju, policajca G. Kizića, roditelja jednog od učenika.

Zahvaljujući dobroj pripremi za intervju, učenici su postavljali dobra i zanimljiva pitanja, a ekspert je rado odgovarao na njih.

Učenici su između ostalog saznali kako je to biti policajac, kako teče proces obrazovanja za ovo zanimanje, kolika je plata, koje su to tamne strane ovog zanimanja, a šta je to lepo što donosi satisfakciju i dodatnu motivaciju.

Zahvaljujemo se našem ekspertu i verujemo da će njegovi odgovori biti od pomoći učenicima u odabiru zanimanja.

Predavač: Živorad Bratković, nastavnik srpskog jezika

 

Priprema susreta sa ekspertima u našoj školi

Pre realnih susreta, veomaje bitno dobro se pripremiti za intervju. Veština prikupljanja relevantnih informacija o zahtevima daljeg školovanja i zanimanja je jedna od najbitnijih veština za mladog čoveka, koji pred sobom ima veliki izbor zanimanja.

Cilj ove radionice bio je proširivanje znanja o putevima obrazovanja i karijere i primena metoda intervjua. Učenicima je ukazano na to šta bi njihova pitanja pri realnim susretima trebalo da sadrže i koja to pitanja nam mogu najviše otkriti kakvo je zapravo zanimanje eksperta sa kojim ćemo se susresti.

Učenici su sačinili spisak pitanja, izrađen je plan akcije za realizaciju susreta i izvršena refleksija na listu pitanja za intervju sa ekspertima.

Predavač. : Marija Jović

Sprovođenje intervjua

Cilj ove radionice bio je susretanje sa autentičnim informacijama kako bi se proširila znanja o putevima obrazovanja i karijere, al i primena različitih metoda komunikacije.

Na primeru zanimanja fizioterapeut, učenici su simulirali intervjuisanje na osnovu modela pitanja za intervjuisanje.

Nakon obavljenih intervjua učenici su razmenili zapažanja.

Predavač: Marija Jović

Projekat profesionalne orjentacije se uspešno sprovodi i u matičnoj školi.

Tag Cloud